Za koga?

 • samostojne podjetnike
 • društva in
 • vse oblike družb

Storitve

 • knjiženje v glavno knjigo
 • knjiženje v pomožne poslovne knjige
 • obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam ter prispevkov za zasebnike
 • vodenje saldakontov
 • izdelava opominov po naročilu stranke
 • obračun obresti po naročilu stranke
 • izdelava predlogov za cesijo ali kompenzacijo po naročilu stranke
 • obračun DDV in knjigovodstvo za potrebe obračunavanja DDV
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov
 • razna poročanja, izdelava poročil za ZPIZ, AJPES, DURS, BANKO (M4, dohodnina, letna poročila, davčne bilance, pojasnila)
 • svetovanja za različne potrebe

Računovodske storitve opravljamo odgovorno in strokovno po SRS.